دانلود پایان نامه

پایان نامه ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی


تکه هایی از متن :در دنياي متلاطم امروز آنچه كه ذهن انديشمندان و صاحب نظران جوامع مختلف بشري را به شدت درگير خود ساخته است ، استفاده بهينه از منابع محدود ، جهت پاسخگويي به خواسته ها و نيازهاي نامحدود انسانهاست . به عبارت ديگر اگر منابع نامحدود نبود ، دنياي انسان امروزي رنگ متفاوتي به خود ميگرفت و ديگر نيازي به علوم و دانش متعارف در جهت تخصيص بهينه منابع نبود و دقيقاً ضرورت وجود علم و دانش متعارف ريشه در محدود بودن منابع قابل دسترس دارد .

نيروي انساني مهمترين و با اهميت ترين منبع محدودي است كه در اختيار جوامع قرار دارد و هدف نهايي تمام فعاليتهاي بشر در عرصه هاي مختلف ، برخورداري بيشتر و مناسبتر انسان از طبيعت پيرامون خود است و هم علت تامه در تمام فعاليتها ، و از آنجا كه همه هدفها در تلاشهاي بشري ، انسان است ، و نيز بدون حضور انسان هيچ تلاشي به نتيجه نخواهد رسيد ، انديشمندان را بر آن داشت تا در دهههاي اخير به عامل نيروي انساني و شناخت دقيق و عميق تر آن توجه جدي مبذول دارند كه ره آورد آن ، خصوصاً در جوامعي كه بي خبر از تحولات پيرامون خود نبودند ، و وضعيت موجود و بقاي آن را لزوماً بهترين دست آورد نمي دانستند ، منجر به ايجاد انواع مكاتب بشري كه عضو اساسي همه آنها ، انسان و انسان شناسي است ، گرديد .

در عرصه سازمانها و مؤسسات عمومي و خصوصي نوع نگاه به انسان به عنوان يك منبع مهم ولي محدود تغيير كرد و از حالت ابزاري بودن خارج و توجه به ارزشهاي وجودي و كرامتهاي انساني جايگزين آن گرديد . و آنچه كه در سالهاي اخير مطرح شده ، و ضرورت استفاده حداكثر از منابع محدود ، خصوصاً عامل نيروي انساني ، آن است كه چگونه ميتوان عامل نيروي انساني را در سازمانها هدايت كرد كه حداكثر كارآيي و كاميابي و رضايت حاصل آيد . به عبارتي چگونه ميتوان استعدادها و ظرفيتهاي بالا و بالقوه نهفته انساني را شناسايي و آنها را در جهت حداكثر فعاليت و كارآيي و كيفيت و بهره وري از منابع محدود به كار گرفت ، و يا اينكه به چه طريقي ميتوان عامل نيروي انساني را در جهتي هدايت و رهبري نمود كه حداكثر فعاليت و كارآيي و بهره وري و رضايت در فعاليتهاي سازماني حاصل آيد و زندگي كاري پر نشاط و شاداب گردد .

آقاي منيتزبرگ [1] اظهار ميدارد كه « انسان گرانبهاترين گوهر تمدن است » اين گوهر گرانبهاي تمدن داراي استعدادهاي نهفته اي است كه اگر همه آنها در عرصه سازمان شناسايي و زمينه شكوفايي و به فعليت رسيدن آنها مهيا گردد ، موجب كاميابي سازمان و كاركنان مي‎گردد . لذا هر سازماني براي بقاورشد خود علاوه بر اينكه بايد بداند كه به كجا ميرود و در چه زماني ميرود ، ناگزير است عملكرد حقيقي و برنامهريزي شده خود را مقايسه كند. عملكرد يك سازمان چيزي غير از عملكرد مجموع بخشها ، قسمتها ، دواير و افراد نيست . منابع يك سازمان اقتضا مي‎كند كه هر يك از افراد آن سازمان در هر زمان به طور [2]مستمر در طول خدمت انگيزه هايي براي خدمت داشته باشند . بدين منظور لازم است كه هر سازمان يك سيستم ارزيابي عملكرد براي خود ايجاد كرده و بر اساس آن افراد سازمان به طور آگاهانه و پيوسته ارزيابي شوند و در صورت لزوم فعاليتهاي آنها اصلاح شود[3] .

سازمانها آرمانگر و هدفمندند . هر سازمان بر اساس مسئوليت و وظيفه اي كه بر عهده دارد بايد از ميزان موفقيت خود در دستيابي به اهداف اطلاع و اطمينان حاصل كند . پس همه سازمانها به ارزشيابي كار خود و تعيين ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف نيازمندند . هيچ مديريت و سازماني بدون بررسي نتايج كار و عملكرد خود نمي‎تواند به آرمانها و اهداف خود دست يابد[4] .

اهميت ارزشيابي كاركنان و ارزش گذاري به كار و خدمات آنان به منظور تشخيص نقاط قوت و ضعف عملكرد افراد از دير باز براي مديران شناخته شده است ، به گونه اي كه اكنون سالهاست در نظام اداري اغلب كشورها نتايج ارزشيابي به عنوان پايه و مبناي اتخاذ تصميمات مهم اداري چون ارتقاء و پيشرفت افراد شايسته ، انتصاب به مقامات بالاتر ، تشويق و تقدير از خدمات برجسته ، جايگزيني افراد بر اساس استعداد و شايستگي و تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان با توجه به نواقص و نارساييهاي عملكرد مورد استفاده قرار مي‎گيرد . از اين رو ارزشيابي كاركنان در دستگاههاي اداري امري ضروري و اجتناب ناپذير است و لازمه مديريت صحيح و پويا به شمار مي رود [5] .


1-Henry Mintzberg

[3]- پيام مديريت شماره 2 ، انتشارات موسسه تحقيقات و آموزش مديريت ، تير 76 .

2- سيد محمد مير كمالي ، “ رهبري و مديريت آموزش ” تهران ، انتشارات رامين ، 1372 .

[5]- ناصر مير سپاسي ، “ مديريت منابع انساني و روابط كار ” (نگرش نظام گرا) ، تهران ، نقش جهان ، 1366 .

متن کامل در لینک زیر:

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 27 مرداد 1395ساعت 21:25  توسط مدیر سایت  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]